Havarijní pojištění lodí chrání Vaše plavidlo. Toto pojištění je založeno na podobném principu jako u běžného havarijního pojištění automobilu.

Pojištění platí na plavidla nejen k rekreačním, ale i k podnikatelským účelům

Havarijní pojištění se vztahuje na všechny typy lodí (osobních a nákladní), motorových člunů, plachetnic, jachet, remorkérů a tlačných člunů. Do pojištění lze zahrnout strojní zařízení lodi a příslušenství a vybavení lodi.

Pojištění lze rozdělit na dva typy: čistě havarijní pojištění a pojištění živelné události.

Proti čemu se můžete pojistit?

 • Odcizení nebo nahodilou ztrátu lodi
 • Poškození pojištěných lodí způsobených plavebními nehodami
 • Poškození pojištěných lodí způsobených vyšší mocí (blesk, vichřice atd)
 • Zachraňovací náklady
 • Příspěvky ke společné havárii
 • Náklady na odstranění vraku

Havarijní pojištění lze kombinovat s pojištěním odpovědnosti (povinné ručení).

Doplňková připojištění

 • Poškození nebo zničení lodi při jeho transportu na souši
 • Poškození či zničení lodi při umísťování na vodní hladinu
 • Pojištění škody jiné lodi nebo jinému předmětu při srážce
 • Odpovědnost plavidla za škodu vzniklá cestujícím při havárii (přeprava osob na výletní lodi nebo na linkové dopravě)

Podmínky pojištění

 • Maximální délka plavidla do 12 metrů
 • Maximální výkon motoru plavidla do 200 kW.
 • Nelze pojistit plavidla bez vrtulového pohonu.

Pojištění se sjednává podle místa, kde bude plavidlo využíváno - na území ČR nebo na území Evropy a Středozemního moře.

Při vzniku škody na plavidle je třeba provést dokumentaci události a škody. Výsledná výše finanční částky závisí na konkrétní pojistné smlouvě - například: rozsah pojištěných rizik vzniku škod, výše pojistných splátek, druh plavidla, stáří plavidla, typ, zabezpečení, apod.